Abit thông báo tới quý khách Abit Team public phiên bản mới Abitstore.vn vào thứ 2 ngày 10/9/2018

Các tính năng trên Abit.vn sẽ không sử dụng được nữa.

Abit thông báo quý khách hàng trải nghiệm trên nền tảng mới với tài khoản Abit cũ.

Abit thông báo tới Quý khách Abit public phiên bản mới Abitstore.vn vào thứ 2 ngày 10/9/2018

Các tính năng trên Abit.vn sẽ không sử dụng được nữa.

Abit thông báo để quý Khách hàng biết và chuyển sang trải nghiệm trên nền tảng mới với tài khoản như cũ

024.6674.8888

09.753.87.753

Chát trợ giúp